Het archief

Pasen in de Sint-Jan

31 maart 2024

In de nacht van zaterdag op zondag vierden wij de Paaswake. In een donkere kathedraal werd aan een nieuw vuur de paaskaars ontstoken. Lumen Christi, Licht van Christus. De machten van dood en duisternis zijn overwonnen. Christus leeft en wij mogen leven met Hem. In Paaswake werd ook het nieuwe doopwater gezegend en op plechtige …

Lees verder

Goede Vrijdag in de Sint-Jan

30 maart 2024

Het lijden en sterven van de Heer is op een tweetal momenten herdacht. Om 15.00 uur, het stervensuur van Christus is de liturgie van Goede Vrijdag gevierd met de gezongen Latijnse passie van de evangelist Johannes, de uitgebreide voorbede en het plechtige binnendragen van het kruis. Na de kruisverering werd de liturgie afgesloten met het …

Lees verder

Witte Donderdagviering

29 maart 2024

In de avond van Witte Donderdag vierden we het begin van het Paastriduüm. Op Witte Donderdag viert de Kerk de instelling van de Eucharistie door Jezus tijdens de viering van het Joodse Paasmaal. In nauwe verbondenheid hiermee vieren we de instelling van het priesterschap. De voetwassing van Jezus aan de tafel van het Laatste Avondmaal …

Lees verder

Chrismamis 2024

28 maart 2024

Woensdagavond 27 maart was onze parochie gastheer voor heel het bisdom van ’s-hertogenbosch bij gelegenheid van de jaarlijkse Chrismamis. In concelebratie met de Mgr. Hurkmans, Mgr. Mutsaerts, de abten en vele priesters uit ons bisdom vierde Mgr. De Korte de Eucharistie. Naast het pastorale kader, in al z’n geledingen, waren ook veel vertegenwoordigers van de …

Lees verder

Goede Week begonnen

24 maart 2024

Met de plechtige hoogmis van Palmzondag heeft mgr. De Korte in een volle Sint-Jan een aanvang gemaakt met de plechtigheden van de Goede Week. De viering opende met de zegening van de palmen en de processie waarmee de intocht van Jezus in Jeruzalem wordt herdacht. In de processie liepen ook de Eerste Communicantjes met hun …

Lees verder

Boek ‘De bellende Engel’ gepresenteerd.

20 maart 2024

In de 800-jarige geschiedenis van de Sint-Jan zijn er al vele boeken geschreven over de Bossche kathedraal. Naast alle religieuze- en historische beschrijvingen zijn er ook vele volksverhalen rond de Sint-Jan ontstaan. Het verhaal van de Erwtenman en van Aert van Tricht (het geheimzinnige mannetje op de deksel van de doopvont) zijn daar voorbeelden van. …

Lees verder

Bijzondere gift voor de Sint-Jan

18 maart 2024

Maandag 18 maart mocht de Stichting Nationaal Monument Sint-Jan een bijzondere cheque in ontvangst nemen van de Vrienden Loterij. Namens de Stichting mocht bestuurslid Theo Verbruggen de cheque in ontvangst nemen. Een royale bijdrage voor de restauratie en de instandhouding van de Bossche kathedraal. Het kerkbestuur van de Sint-Jan dankt de Stichting Nationaal Monument voor …

Lees verder

Alternatief project bij Week van de Lentekriebels

29 februari 2024

Het nieuwe project ‘Het Cadeau – 10 Brieven over Liefde, Leven en Lichaam’ is deze week gelanceerd als thuisproject rondom seksuele opvoeding. Het bestaat uit een kinderdeel en een apart ouderdeel. Het geeft ouders handvatten om op een liefdevolle en respectvolle manier met hun kind(eren) in gesprek te gaan over liefde, seksualiteit en vruchtbaarheid. Aanleiding …

Lees verder

Carnavalsmis 2024

11 februari 2024

In een overvolle Sint-Jan vond zondagmorgen de jaarlijkse Carnavalsmis plaats. Samen met de beide diakens, Tim Bangert en Wilchard Cooijmans, ging de plebaan hierin voor. Ook dit jaar heeft de plebaan weer een groep uit de Bossche/Oeteldonkse samenleving in het zonnetje gezet: de mantelzorgers. Een bijzondere groep mensen die niet zo vaak op de voorgrond …

Lees verder

Startbijeenkomst – Namen en Nummers

31 januari 2024

Op maandag 5 februari wordt in het Groot Tuighuis, Bethaniestraat 4 ’s-Hertogenbosch een startbijeenkomst ‘Namen en Nummers’ georganiseerd. Dit is de thuisbasis van Erfgoed ’s-Hertogenbosch. De avond begint om 19.30 uur. Op deze bijeenkomst vertellen we je over onze plannen voor de herdenking die we, samen met jou, organiseren op 1 september 2024 op de …

Lees verder