Eucharistie

Elke zondag komen we samen in de Eucharistie of de heilige Mis, om te luisteren naar Gods Woord. Het Griekse woord ‘eucharistie’ betekent: dankzeggen.

Tijdens de Eucharistie danken we God dat hij zo dicht bij ons komt. Een heel belangrijk onderdeel namelijk van de Eucharistie is de heilige Communie. Tijdens de Communie geeft God zichzelf aan ons: we ontmoeten Jezus in zijn Lichaam (brood) en Bloed (wijn).

Wanneer mag u deelnemen aan de Communie?

De heilige Communie is dé plaats waar we Jezus kunnen ontmoeten. Daarom gelden er voorwaarden voor het ontvangen van de Communie. Deze voorwaarden gelden voor iedereen. In het algemeen is dat: willen delen in het katholieke geloof. En daar ook naar willen leven, door een levend lidmaat te zijn van de gemeenschap van Jezus Christus en zijn Kerk. Onder meer het doopsel zorgt hiervoor.

Kinderen ontvangen de Eerste Heilige Communie

Ontvangt een kind voor de eerste keer in de H. Mis de Communie, dan spreken we van ‘Eerste Heilige Communie’. Kinderen bereiden dit samen voor als ze een jaar of zeven zijn. Daar leest u hier meer over.