Richtlijnen & Tarieven 2023

Hieronder vindt u de tarieven voor de parochie H. Johannes Evangelist. Denk aan de tarieven voor bijvoorbeeld een huwelijk, een jubileum of een uitvaart.

Kunt u de kosten niet betalen? Laat het de priester of diaken weten.
Zij zoeken samen met u naar een oplossing.

Huwelijksviering

* tarieven zijn inclusief een Bijbel

Uitvaart

Livestream

Gastcelebranten

In overleg met en na toestemming van de plebaan is het mogelijk dat bij de viering van de doop, het huwelijk of een uitvaart een R.K. priester (of diaken) uit de familie- of vriendenkring celebrant is bij een viering. Van gastcelebranten verwachten wij dat zij in de kathedraal de liturgie vieren volgens de normen van het altaarmissaal en de ritualen die in de Nederlandse Kerkprovincie worden gebruikt.

Een gastpriester (of diaken) die vanuit de familie- of vriendenkring wordt gevraagd voor de plechtigheid van een doop, huwelijk of uitvaart kan hiervoor echter geen onkostendeclaratie (stipendium) indienen bij de parochie van de Sint-Jan.

Aan de vermelde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.