Vergeving en verzoening

Soms loopt u verloren, op een dood spoor. Uw leven loopt vast en u gaat gebukt onder uw eigen gebrokenheid. U voelt zich tekortschieten tegenover God, uw naaste, en uzelf. Tegenover de priester mag u dat veilig zeggen.

In onze parochie is dit sacrament altijd te ontvangen 

Iedere zaterdag tussen 11:00 en 12:15 uur.

Daarnaast is er ook altijd een afspraak te maken met een priester. Neem hiervoor contact op met het secretariaat secretariaat@sintjandenbosch.nl of 073-6130314

Door te biechten ontvangt u Gods vergeving

Alles wat ons hart bezwaart, mogen wij neerleggen bij God. Hij reikt ons de hand en vergeeft onze fouten, tekorten en zonden. Hij geeft ons de kracht opnieuw te beginnen. Het sacrament van verzoening geeft ons zo hoop op een nieuwe toekomst.

De biecht

Hoe gaat dat in zijn werk: biechten?

De priester nodigt u uit om opnieuw te beginnen. Hij bemoedigt u en geeft u misschien een goed advies. Ook stelt hij voor om als teken daarvan een daad te stellen of een gebed te bidden.

Wie kan het sacrament van vergeving ontvangen?

Iedere christen die in de katholieke kerk gedoopt is, kan vergeving ontvangen. Bent u niet (in de katholiek kerk) gedoopt? Ook dan bent u van harte welkom voor een persoonlijk onderhoud met een priester.

“Als wij beweren zonder zonde te zijn, bedriegen wij onszelf en woont de waarheid niet in ons”

(1 Joh. 1:8)