Word vrijwilliger

Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan alle activiteiten binnen de parochie. Vrijwilligers bevorderen bovendien de saamhorigheid binnen onze parochiegemeenschap. Hun inzet is onmisbaar. De vrijwilligers worden hierin begeleid door de plebaan, de diakens, het kerkbestuur en het bestuurs- en parochiesecretariaat.

Wat betekent vrijwilliger zijn in onze parochie?

Wij willen als parochie graag hartelijk, gastvrij en open zijn voor alle mensen en hiermee een brug slaan naar de samenleving. Wij verwachten van onze vrijwilligers dat zij deze missie ook uitdragen. Het vrijwilligerswerk wordt verricht op vrijwillige basis maar is niet vrijblijvend. Vrijwilliger zijn betekent ook samenwerken met anderen, het is nooit een solo-activiteit.

Mogelijkheden activiteiten vrijwilligers

Wij bieden voor iedereen mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen. Onze activiteiten zijn zeer uiteenlopend van aard. Vrijwilligers ondersteunen bij de Eucharistieviering, zoals de acolieten, lectoren, collectanten en ons koor de Schola Cantorum. Ook zijn er vrijwilligers die het pastoresteam ondersteunen bij de voorbereiding van de Eerste Heilige Communie, het Vormsel en de Huwelijksvoorbereiding.

Ook is er de mogelijkheid om als gastheer of gastvrouw bezoekers van de Sint-Jan te woord te staan, artikelen te verkopen bij de infobalie of om de bloemen te verzorgen in de kapel van onze Zoete Lieve Vrouw. Wij informeren u graag over alle mogelijkheden.

Aanmelden als vrijwilliger of meer informatie

Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger of meer informatie, neem dan contact op met ons parochiesecretariaat, telefoonnummer 073-6130314 (maandag, dinsdag en donderdag van 9.30-12.00 uur) of via email secretariaat@sintjandenbosch.nl. U bent van harte welkom!

Wij willen als parochie hartelijk, gastvrij en open zijn voor alle mensen. De inzet van vrijwilligers is daarbij onmisbaar.

Vertrouwenspersonen

De Parochie Sint-Jan (H. Johannes Evangelist) heeft een gedragscode sociale veiligheid. De gedragscode geldt voor allen die een rol vervullen in deze parochie:

  • als priester, diaken of pastoraal werker;
  • als vrijwilliger;
  • of anderszins.

De gedragscode geldt ook voor hen die de Sint-Janskathedraal bezoeken. U kunt de gedragscode hier downloaden.

Zoals de richtlijnen vanuit de Kerkprovincie en het bisdom voorschrijven heeft de parochie Sint-Jan twee vertrouwenspersonen:

Ans Buys: ansbuys@hotmail.com

Jacques Roosen: jama.roosen@gmail.com

Protocol Misbruik

De parochie Sint-Jan heeft ook een protocol dat beschrijft hoe volwassenen moeten omgaan met minderjarigen en kwetsbare personen.

U kunt het protocol hier downloaden.