De Heilige Doorn

Door het vieren en beleven van de veertigdagentijd stemmen we ons leven weer af op God. We resetten ons leven. Daarnaast overwegen we wekelijks het lijden des Heren door het bidden van de kruisweg. Bij die kruisweg staat ook de relikwie van de H. Doorn centraal.

De relikwie van de Heilige Doorn bestaat uit één grote dunne doorn

Deze doorn is afkomstig van de doornenkroon van Christus. Deze relikwie is al sinds het begin van de 14e eeuw in bezit van de Sint-Jan. Samen met het beeld van de Zoete Moeder behoort het tot de kostbaarste schatten van de kathedraal.

De doornenkroon van Christus werd eerst bewaard in Jeruzalem

Vanaf halverwege de 11e eeuw werd de doornenkroon bewaard in Constantinopel. Na de val van deze stad gaat de kroon over in Italiaanse handen. In 1239 verwierf de Franse Koning Louis IX de doornenkroon. De Franse Koning Louis IX kennen wij als de Heilige Lodewijk. Hij liet in Parijs de Saint Chapelle bouwen als een waardig onderkomen voor de doornenkroon. De doornenkroon verblijft nu in de Parijse kathedraal Notre Dame. Wonderwel bleef de doornenkroon gespaard bij de vernietigende brand in april 2019. Tot de brand werd Christus’ doornenkroon iedere eerste vrijdag van de maand aan de gelovigen getoond ter verering.

Aan het begin van de 14e eeuw verwierf de Sint-Jan twee doornen

Dit gebeurde waarschijnlijk door een schenking. Bij de val van de stad in 1629 zijn beide relieken in veiligheid gebracht in Antwerpen. De zogenaamde kleine doorn bleef in België in de Sint-Pieter en Pauwelkerk te Mol. In 1842 keerde de grote doorn terug naar ons bisdom. De doorn kreeg een plaats in het grootseminarie te Haaren. In 1947 keerde deze relikwie terug naar de Sint-Jan.

De relikwie van de Heilige Doorn is ons overgeleverd door generaties gelovigen voor ons

Hoe valt de echtheid van een dergelijke relikwie te bewijzen?

Een keihard bewijs is er niet, zeker niet van een voorwerp van bijna 2000 jaar geleden. Wel weten we dat deze relikwie ons is overgeleverd door generaties gelovigen voor ons. Eeuwen en eeuwen hebben onze voorouders deze relikwie vereerd en zo het lijden van Christus herdacht. Ze is meegedragen met processies, ook hier in onze stad. Dat geloof heeft deze Doorn geheiligd en maakt haar tot de kostbaarste relikwie van de Bossche kathedraal.

De belangstelling voor deze relikwie neemt weer toe

Waarschijnlijk door de brand in de Notre Dame van Parijs is weer meer belangstelling voor deze relikwie. In 2019 kreeg de relikwie onder andere een voorname plaats tijdens een plechtige viering van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem. In 2020 besteedde ‘Bossche Kringen’ (jaargang 7, nr. 4, p.54 [LINK: https://en.calameo.com/read/00417505805bb0e9d4025]) in haar  tijdschrift uitgebreid aandacht aan de H. Doorn van de Sint-Jan.

De relikwie van de  H. Doorn staat centraal tijdens de kruiswegviering

Dit is op de vrijdagen van de veertigdagentijd. De H. Doorn is een zichtbaar teken dat ons verbindt en verenigt met het lijden en sterven van onze Heer. Zo bidden wij bij het overwegen van het lijden des Heren: ‘wij aanbidden U, Christus, en wij loven U, omdat Gij door uw lijden en kruisdood de wereld hebt verlost.’