Ondersteun de Sint-Jan

De parochie Sint-Jan is een levende gemeenschap. Plebaan Vincent Blom en diakens Vladimir Palte en Tim Bangert, medewerkers en vrijwilligers zetten zich met hart en ziel in voor iedereen die de Sint-Jan bezoekt. We hopen dat u in onze parochie uw plekje heeft gevonden en u welkom voelt!

We hebben uw hulp nodig

Kerk-zijn kost geld. Denk aan het pastoraat, het onderhoud van het interieur maar ook aan verlichting, live stream, een nieuwe website,kaarsen, wierook, enzovoort. Als parochie krijgen we daarvoor geen subsidie. Uw bijdrage is daarom van harte welkom.

Helpt u mee? Alvast heel hartelijk dank!

U kunt op verschillende manieren bijdragen:

  • U kunt hier bijdragen via een betaalmodule, het bedrag is vrij in te vullen.
  • U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL92INGB0002538600 t.n.v. Parochie H. Johannes Evangelist onder vermelding van ‘donatie’.
  • U kunt een machtiging afgeven. U geeft de parochie daarmee toestemming maandelijks een bedrag van uw rekening af te schrijven. Een maandelijkse bijdrage van €5 of €10 maakt al een verschil. Hier vindt u het machtigingsformulier. Vul de machtiging in, print deze uit, onderteken de machtiging en stuur hem naar de parochie. Dit kan per e-mail naar secretariaat@sintjandenbosch.nl of per post naar:

Parochie Heilige Johannes Evangelist
Choorstraat 1
5211 KZ
’s-Hertogenbosch

Stuurt u de machtiging per post? Denkt u er dan aan om voldoende postzegels op de envelop te plakken? Dank u wel.