Ondersteun de Sint-Jan

De parochie Sint-Jan is een levende gemeenschap. Plebaan Vincent Blom
en diakens Tim Bangert en Wilchard Cooijmans, medewerkers en vrijwilligers
zetten zich met hart en ziel in voor iedereen die de Sint-Jan bezoekt.
We hopen dat u in onze parochie uw plekje heeft gevonden en u welkom voelt!

We hebben uw hulp nodig

Kerk-zijn kost geld. Denk aan het pastoraat, het onderhoud van het interieur maar ook aan verlichting, live stream, een nieuwe website, kaarsen, wierook, enzovoort. Als parochie krijgen we daarvoor geen subsidie. Uw bijdrage is daarom van harte welkom.

Helpt u mee? Alvast heel hartelijk dank!

U kunt op verschillende manieren bijdragen:

  • U kunt hier bijdragen via een betaalmodule, het bedrag is vrij in te vullen.
  • U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL92 INGB 0002 5386 00
    t.n.v. Parochie H. Johannes Evangelist onder vermelding van ‘donatie’.
  • U kunt een machtiging afgeven. U geeft de parochie daarmee toestemming maandelijks een bedrag van uw rekening af te schrijven. Een maandelijkse bijdrage van € 5 of € 10 maakt al een verschil. Hier vindt u het machtigingsformulier. Vul de machtiging in, print deze uit, onderteken de machtiging en stuur hem naar de parochie. Dit kan per e-mail naar secretariaat@sintjandenbosch.nl of per post naar:

Parochie Heilige Johannes Evangelist
Choorstraat 1
5211 KZ
’s-Hertogenbosch

Stuurt u de machtiging per post? Denkt u er dan aan om voldoende postzegels op de envelop te plakken? Dank u wel.

rekening: NL92 INGB 0002 5386 00
ten name van: Parochie H. Johannes Evangelist
BIC: INGBNL2A (t.b.v. overschrijving vanuit het buitenland)
­ 
RSIN nummer: 002590712
KvK nummer: 74845640

U kunt ook een bedrag nalaten aan de parochie

Met een erfstelling of een legaat kunt u geld nalaten aan de Sint-Jan. Dit regelt u in uw testament. Een testament laat u opmaken bij een notaris.  

Het hele bedrag dat u nalaat, is voor de Sint-Jan

De parochie is geen erfbelasting verschuldigd. Als u wilt, kunt u voorwaarden stellen. U kunt hierbij denken aan een aantal te lezen missen. Maar u kunt ook zeggen waaraan het geld besteed moet worden. Bijvoorbeeld aan de restauratie, het onderhoud van een bepaalde kapel, een bepaald beeld of kunstvoorwerp, enzovoort. Ook dit regelt u in uw testament.  

Wilt u vooraf overleggen?

Het is altijd mogelijk om vooraf met het kerkbestuur te overleggen.

U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat op telefoonnummer 073-6130314. U kunt ook een e-mail sturen naar secretariaat@sintjandenbosch.nl