De ziekenzalving

De ziekenzalving is het sacrament waarin iemand Gods kracht, zegen en nabijheid ontvangt op bijzondere wijze: door middel van gebed, handoplegging en zalving met de gezegende olie.

Ernstig zieken of zij die ervaren dat hun leven broos is geworden, kunnen om het sacrament van de ziekenzalving vragen. De priesters van de parochie zijn de vaste bedienaren van dit sacrament.

Wenst u of een zieke het sarcrament van ziekenzalving te ontvangen?

Neem contact op met het parochiesecretariaat via secretariaat@sintjandenbosch.nl of 073-6130314. In een acute situatie kunt u de parochie altijd telefonisch bereiken. Wij doen echter een dringend beroep op u: wacht niet te lang met het aanvragen van dit sacrament.

De ziekenzalving

“Is iemand onder u ziek? Laat hij de presbyters van de gemeente roepen; zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren.”

(Jak. 5, 14-15)

Plek en tijdstip worden bepaald in overleg met de familie

De toediening van de ziekenzalving kan thuis, in het ziekenhuis of in het verzorgingshuis plaatsvinden. Ook wordt in overleg met de familie een tijdstip bepaald.

Graag willen wij met u bidden om kracht en sterkte in de laatste levensfase

De ziekenzalving is het sacrament waarin iemand Gods kracht, zegen en nabijheid ontvangt op bijzondere wijze: door middel van gebed, handoplegging en zalving met de gezegende olie. De priesters van de parochie zijn de vaste bedienaren van dit sacrament.