Sint-Jan 800 jaar

In 2022 vierden we 800 jaar Sint-Jan. De Sint-Jan is al vele eeuwen een centraal gebouw in onze stad. De middeleeuwse kathedraal en de stad ’s-Hertogenbosch zijn al eeuwen met elkaar verbonden. De Sint-Jan is een levend monument en wordt nog dagelijks gebruikt waarvoor ze acht eeuwen geleden is gebouwd. Verleden, heden en toekomst van de Sint-Janskathedraal kregen in 2022 extra aandacht. De Sint-Jan: hartelijk, gastvrij en open.

Verbinding

In dit jubileumjaar zochten we zoveel mogelijk verbinding met de stad. Er werden samen met bedrijven en organisaties zoals de gemeente, huis 73 en Theater aan de Parade allerlei activiteiten georganiseerd.

Met 800 jaar Sint-Jan werd er aandacht besteed aan de betekenis van de kathedraal voor de parochie, de stad, het bisdom en de regio. De Sint-Jan is een levend monument en wordt nog dagelijks gebruikt waarvoor ze acht eeuwen geleden is gebouwd.

Klik hieronder voor een overzicht van het programma.

Godshuis en levend monument 

Als parochie hebben wij de verantwoordelijkheid dit Godshuis door te geven aan de volgende generatie. Het jubilieumjaar benadrukte de Sint-Jan als ‘Huis van God en huis van mensen’ extra veel. De aandacht ging ook uit naar het behouden van dit nationaal monument. Voor veel mensen in de stad (katholiek of niet) heeft de Sint-Jan een belangrijke betekenis.

Samen zijn wij verantwoordelijk om dit levend monument door te geven aan een volgende generatie Bosschenaren. Met bijzondere activiteiten hoopten we de ‘Godzoekers’ te bereiken. Ook kwamen er vrijwilligers bij die hielpen bij de vele activiteiten, die in en rond de Sint-Jan plaatsvinden.

Het jubileumjaar 2022 benadrukte de Sint-Jan als ‘Huis van God' en als 'huis van mensen’

800 jaar Sint-Jan

Programma Sint-Jan 800 jaar

datumactiviteit
17 april:Officiële start jubileumprogramma op Eerste Paasdag
6 mei:Feestdag van Sint-Jan voor de Latijnse Poort
21 mei:Landelijke kathedralen- en basiliekendag
22 mei:Nationale viering bgv Heiligverklaring Titus Brandsma
24 mei:Orgelconcert: een muzikale reis door 800 jaar Sint-Jan
28/29 mei:‘Nacht van de Sint-Jan’ 24 uur open: gebed, stilte, gewijde muziek
Vanaf 10 juni:Expositie ‘Beleef de Sint-Jan’
11 en 12 juni:Nederlands Gregoriaans Festival
26 juni:Brabantse Gildes brengen Gildegroet aan de jarige Sint-Jan
29 juni:Eucharistieviering voor Pauselijk gedecoreerden
vanaf de zomer:Diverse projecten van het Koning Willem I College
3 juli:Concert Politie-harmonie
10 juli:Herdenking 450e sterfdag Bosschenaar H. Leonardus Vechel
30 augustus:Orgelconcert Stephan van de Wijgert
september:Foto-expositie ‘Door de lens van Marc Bolsius’ in Huis73 / Bieb
4 september:Plechtige Pontificale Eucharistieviering - Sint-Jan 800 jaar
5 september:Eucharistieviering ter opening pastoraal werkjaar bisdom
13 september:Orgelconcert in het kader van Sint-Jan 800 Jaar
8 t/m 18 september:Theateruitvoering ‘Strijd om de kathedraal’
10 en 11 september:Open Monumentendag
14 september:Bourgondisch Den Bosch
25 september:Poëzie rond de Sint-Jan
25 september:Sint-Jan geboorte - Byzantijnse Liturgie
1 oktober:800 kaarsen voor 800 verhalen - avond van het licht
2 oktober:Jubileumviering en Concert Schola Cantorum
8 oktober:De Gezinsbedevaart is uitgesteld naar 2023
11 november:Blaaskapellen Oeteldonk spelen “Onze Ouwe Sint-Jan”
27 december:Feest Sint-Jan, apostel en evangelist - afsluiting jubileumjaar