Sint-Jan 800 jaar

In 2022 vieren we 800 jaar Sint-Jan. De Sint-Jan is al vele eeuwen een vast ankerpunt van onze stad. De middeleeuwse kathedraal en de stad ’s-Hertogenbosch zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Sint-Jan is een levend monument en wordt nog dagelijks gebruikt waarvoor ze acht eeuwen geleden is gesticht. Verleden, heden en toekomst van de Sint-Janskathedraal worden in 2022 extra belicht. De Sint-Jan: hartelijk, gastvrij en open.

Verbinding

In dit jubileumjaar zoeken we zoveel mogelijk verbinding met de stad. We organiseren in 2022 samen met gemeente en andere instellingen in de stad zoals bijvoorbeeld Huis 73 of het Theater aan de Parade allerlei activiteiten.

Met de viering van 800 jaar Sint-Jan hopen wij de betekenis van de kathedraal voor de parochie, de stad, het bisdom en de regio te versterken. De Sint-Jan is een levend monument en wordt nog dagelijks gebruikt waarvoor ze acht eeuwen geleden is gesticht.

Via de onderstaande knop vindt je een compleet overzicht van alle activiteiten die zullen plaatsvinden.

Godshuis en levend monument 

Als parochie hebben wij de verantwoordelijkheid dit Godshuis door te geven aan de volgende generatie. We willen in dit jubileumjaar de Sint-Jan als ‘Huis van God en huis van mensen’ extra benadrukken. Tegelijkertijd willen we dit jaar de aandacht vestigen op de instandhouding van dit Nationaal Monument en daarvoor draagvlak creëren.  Voor velen in de stad (katholiek of niet) heeft de Sint-Jan betekenis.

Samen zijn wij verantwoordelijk om dit levend monument door te geven aan een volgende generatie Bosschenaren. Door bijzondere activiteiten hopen we de ‘Godzoekers’ te bereiken. Maar ook hopen we nieuwe vrijwilligers te werven voor de vele activiteiten, die in en rond de Sint-Jan plaatsvinden.

We willen in dit jubileumjaar de Sint-Jan als ‘Huis van God en huis van mensen’ extra benadrukken.

800 jaar Sint-Jan

Programma Sint-Jan 800 jaar

datumactiviteit
17 april:Officiële start jubileumprogramma op Eerste Paasdag
6 mei:Feestdag van Sint-Jan voor de Latijnse Poort
21 mei:Landelijke kathedralen- en basiliekendag
22 mei:Nationale viering bgv Heiligverklaring Titus Brandsma
24 mei:Orgelconcert: een muzikale reis door 800 jaar Sint-Jan
28/29 mei:‘Nacht van de Sint-Jan’ 24 uur open: gebed, stilte, gewijde muziek
Vanaf 10 juni:Expositie ‘Beleef de Sint-Jan’
11 en 12 juni:Nederlands Gregoriaans Festival
26 juni:Brabantse Gildes brengen Gildegroet aan de jarige Sint-Jan
29 juni:Eucharistieviering voor Pauselijk gedecoreerden
vanaf de zomer:Diverse projecten van het Koning Willem I College
3 juli:Concert Politie-harmonie
10 juli:Herdenking 450e sterfdag Bosschenaar H. Leonardus Vechel
30 augustus:Orgelconcert Stephan van de Wijgert
september:Foto-expositie ‘Door de lens van Marc Bolsius’ in Huis73 / Bieb
4 september:Plechtige Pontificale Eucharistieviering - Sint-Jan 800 jaar
5 september:Eucharistieviering ter opening pastoraal werkjaar bisdom
13 september:Orgelconcert in het kader van Sint-Jan 800 Jaar
8 t/m 18 september:Theateruitvoering ‘Strijd om de kathedraal’
10 en 11 september:Open Monumentendag
14 september:Bourgondisch Den Bosch
25 september:Poëzie rond de Sint-Jan
25 september:Sint-Jan geboorte - Byzantijnse Liturgie
1 oktober:800 kaarsen voor 800 verhalen - avond van het licht
2 oktober:Jubileumviering en Concert Schola Cantorum
8 oktober:De Gezinsbedevaart is uitgesteld naar 2023
11 november:Blaaskapellen Oeteldonk spelen “Onze Ouwe Sint-Jan”
27 december:Feest Sint-Jan, apostel en evangelist - afsluiting jubileumjaar