Parochie Sint-Jan

De oudste functie van de Sint-Jan is die van parochiekerk. Een functie die zij nog steeds vervult voor de binnenstad van ’s-Hertogenbosch en voor allen binnen onze parochiegemeenschap. De Sint-Jan is een levende kerk, een centrum van liturgie en kerkmuziek. De kathedraalschool biedt een breed vormingsprogramma (catechese) aan. In de diaconie slaan wij de brug naar de samenleving. De parochie van de Sint-Jan wil zo een thuis voor eenieder zijn: hartelijk, gastvrij en open.

Het pastoresteam


Lees verder

Het bestuur


Lees verder

Vrijwilligers


Lees verder

De Schola Cantorum


Lees verder

Broederschappen


Lees verder

Het pastoresteam


Lees verder

Werkgroepen en vrijwilligers


Lees verder

Het bestuur


Lees verder

De Schola Cantorum


Lees verder

Stichting Nationaal Monument Sint Jan


Lees verder

Broederschappen


Lees verder

Secretariaat

U kunt het secretariaat telefonisch bereiken op maandag, dinsdag en donderdag tussen 09:00 - 13:00 op nummer: 073-6130314

mail ons

Pastorale zorg

In onze parochie staat aandacht voor de individuele zorg en nabijheid hoog in het vaandel, naar het voorbeeld van Christus de goede herder.

Lees verder

Afscheid en uitvaart

Een dienst voor troost en bemoediging in tijden van verdriet. Een viering van ons geloof in het Paasmysterie van de verrijzenis.

Lees verder

Word vrijwilliger

De inzet van vrijwilligers is onmisbaar voor de parochie. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan alle activiteiten en bevorderen de saamhorigheid binnen onze parochiegemeenschap.

Lees verder

Sacramenten

Het doopsel

Ouders willen graag Gods zegen vragen voor hun kind. Dat gebeurt door middel van het doopsel.

Lees verder

De eerste communie en het vormsel

De Eerste Communie is een belangrijke stap voor kinderen, op de weg van het geloof.

Lees verder

Het huwelijk

Het is geweldig om het huwelijk te beleven als een sacrament.

Lees verder

De biecht of verzoening

Soms voelt u zich tekortschieten tegenover God, uw naaste, en uzelf.

Lees verder

De ziekenzalving

Het sacrament waarbij iemand op bijzondere wijze Gods kracht, zegen en nabijheid ontvangt.

Lees verder

Wijding: priester of diaken

Priesters en diakenen geven de blijde boodschap van Christus vorm, in woord en daad.

Lees verder

Het doopsel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, tincidunt ut laoreet dolore

Lees verder

De eerste communie en het vormsel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing.

Lees verder

Het huwelijk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, tincidunt ut laoreet dolore

Lees verder

De biecht of verzoening

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing

Lees verder

De ziekenzalving

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, tincidunt ut laoreet dolore

Lees verder

Wijding: priester of diaken

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscin

Lees verder