Een kerkelijke uitvaart regelen

Ook in droevige omstandigheden, bij het sterven van een van uw dierbaren, wil de kerk uw steun zijn en naar vermogen helpen om samen dankbaar en hoopvol afscheid te nemen.

Viering van de verrijzenis

Naast afscheid nemen is de kerkelijke uitvaart eerst en vooral een viering van de verrijzenis. U, familie, vrienden, kennissen en de parochiegemeenschap nemen afscheid van de overledene en bidden samen dat God zich over uw dierbare ontfermt.

Uitvaart in de Sint-Jan

Kiest u voor een kerkelijke uitvaartdienst? Dan neemt de uitvaartonderneming contact op met het secretariaat van de parochie. De priester of een diaken neemt vervolgens contact op met u en uw familie. U bereidt met de priester of diaken de uitvaart voor.

Een uitvaart kan in de vorm van een Eucharistieviering

Maar ook een uitvaart in de vorm van een viering van woord en gebed is mogelijk in de Sint-Jan. Als familie kunt u een rol hebben in de viering. Denk aan het ontsteken van de kaarsen, het spreken van een in memoriam, het voorlezen van de eerste lezing en de voorbede. Op Allerzielen (2 november) worden de overledenen van afgelopen jaar herdacht in de Sint-Jan.

De uitvaart regelen

Uitvaartondernemingen kunnen contact opnemen met dit telefoonnummer: 073-6130314. Op dit nummer is altijd iemand bereikbaar voor contact over een afscheid.

Heeft u nog vragen?

U kunt altijd contact opnemen met het parochiesecretariaat via telefoonnummer 073-6130314. Bijvoorbeeld als u vragen heeft. Maar ook als u concrete afspraken wilt maken over de uitvaart.