Geloven

Vorming en verdieping

Geloofsvorming is van wezenlijk belang voor de toekomst van onze parochie en van de Kerk in het algemeen. Wij nodigen u van harte uit om Gods liefde te leren leven. Wij hopen u bij één of meerdere activiteiten te mogen ontmoeten.

Lees verder

Geef een misintentie op

Voor iedere Eucharistieviering kunt u een misintentie opgeven, waarvoor bijzonder zal worden gebeden.

Lees verder

Steek een kaarsje aan

Hier leest u hoe u ook vanuit huis een kaars kunt opsteken bij de Zoete Moeder.

Lees verder

Liturgie en muziek

De Sint-Jan kent een lange liturgische en kerkmuzikale geschiedenis. Een traditie om door te geven aan toekomstige generaties.

Lees verder

De Zoete Moeder

Velen gaan op bedevaart naar de Zoete Moeder. De verering gaat terug tot de veertiende eeuw.

Lees verder

Sacramenten

Het doopsel

Ouders willen graag Gods zegen vragen voor hun kind. Dat gebeurt door middel van het doopsel.

Lees verder

De eerste communie en het vormsel

De Eerste Communie is een belangrijke stap voor kinderen, op de weg van het geloof.

Lees verder

Het huwelijk

Het is geweldig om het huwelijk te beleven als een sacrament.

Lees verder

De biecht of verzoening

Soms voelt u zich tekortschieten tegenover God, uw naaste, en uzelf.

Lees verder

De ziekenzalving

Het sacrament waarbij iemand op bijzondere wijze Gods kracht, zegen en nabijheid ontvangt.

Lees verder

Wijding: priester of diaken

Priesters en diakenen geven de blijde boodschap van Christus vorm, in woord en daad.

Lees verder

Het doopsel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, tincidunt ut laoreet dolore

Lees verder

De eerste communie en het vormsel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing.

Lees verder

Het huwelijk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, tincidunt ut laoreet dolore

Lees verder

De biecht of verzoening

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing

Lees verder

De ziekenzalving

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, tincidunt ut laoreet dolore

Lees verder

Wijding: priester of diaken

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscin

Lees verder

Pastorale zorg

In onze parochie staat aandacht voor de individuele zorg en nabijheid hoog in het vaandel, naar het voorbeeld van Christus de goede herder.

Lees verder

Afscheid en uitvaart

Een dienst voor troost en bemoediging in tijden van verdriet. Een viering van ons geloof in het Paasmysterie van de verrijzenis.

Lees verder

Vorming en verdieping

Geloofsoverdracht is van wezenlijk belang voor de toekomst van onze parochie en van de Kerk. U bent van harte welkom bij onze activiteiten rondom geloofsvorming.

Lees verder