De wijding: priester of diaken

Elke gemeenschap heeft haar leiders en haar voorgangers nodig. Deze mensen, priesters en diakenen, geven de blijde boodschap van Christus op allerlei wijzen vorm, in woord en daad. Door het sacrament van het Priesterschap worden zij hiertoe nadrukkelijk geroepen en aangewezen door de bisschop en de kerkgemeenschap.

Priester of diaken wordt u niet zomaar

Priester of diaken worden is een roeping. U kunt het niet zomaar worden. Priesters worden gewijd door de bisschop. Vele van de in de Sint-Jan gewijde diakens en priesters zijn opgeleid en gevormd in het Sint-Janscentrum: www.sint-janscentrum.nl

Priester- en diakenwijdingen vinden plaats in de Sint-Jan

Onze parochiegemeenschap heeft haar hoofdkerk in de Kathedrale Basiliek van Sint-Jan. In deze kathedraal vinden regelmatig priester- en diakenwijdingen plaats door onze bisschop, Monseigneur De Korte. Voor de betrokkene en hun naasten zijn dit heel bijzondere momenten in het leven.

Het priesterschap