Vrijwilligers

In de parochie Sint-Jan is een groot aantal vrijwilligers actief, verdeeld over vele werkgroepen. Iedere werkgroep heeft zijn eigen contactpersoon.

Wat betekent vrijwilliger zijn in onze parochie?

Wij willen als parochie graag hartelijk, gastvrij en open zijn voor alle mensen en hiermee een brug slaan naar de samenleving. Wij verwachten van onze vrijwilligers dat zij deze missie ook uitdragen. Het vrijwilligerswerk wordt verricht op vrijwillige basis maar is niet vrijblijvend. Vrijwilliger zijn betekent ook samenwerken met anderen, het is nooit een solo-activiteit.

Mogelijkheden activiteiten vrijwilligers

Wij bieden voor iedereen mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen. Onze activiteiten zijn zeer uiteenlopend van aard. Vrijwilligers ondersteunen bij de Eucharistieviering, zoals de acolieten, lectoren, collectanten en ons koor de Schola Cantorum. Ook zijn er vrijwilligers die het pastoresteam ondersteunen bij de voorbereiding van de Eerste Heilige Communie, het Vormsel en de Huwelijksvoorbereiding.

Ook is er de mogelijkheid om als gastheer of gastvrouw bezoekers van de Sint-Jan te woord te staan, artikelen te verkopen bij de infobalie of om de bloemen te verzorgen in de kapel van onze Zoete Lieve Vrouw. Wij informeren u graag over alle mogelijkheden.

Aanmelden als vrijwilliger of meer informatie

Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger of meer informatie, neem dan contact op met ons parochiesecretariaat, telefoonnummer 073-6130314 (maandag, dinsdag en donderdag van 9.30-12.00 uur) of via email secretariaat@sintjandenbosch.nl. U bent van harte welkom!