Hoe maakt u uw kerkbijdrage 100% fiscaal aftrekbaar

In dit artikel informeren wij u over de fiscale aftrekbaarheid van uw kerkbijdrage. Ook een relatief kleine gift kunt u (onder voorwaarden) aftrekken van de belasting.

Een financiële bijdrage aan onze parochie is aftrekbaar van de belasting

Wij zijn namelijk een ANBI. ANBI staat voor  Algemeen Nut Beogende Instelling. Wilt u uw bijdrage aan de parochie aftrekken bij uw belastingaangifte? Dan moet u boven een drempel uitkomen. Ook is uw aftrek beperkt.

Periodieke giften zijn 100 % aftrekbaar

Gaat u een schriftelijke overeenkomst aan met de parochie? En schenkt u minimaal 5 jaar eenzelfde bedrag? Dan is uw gift aan de parochie 100% aftrekbaar. U hoeft hiervoor alleen een formulier in te vullen en naar de parochie te sturen. Het formulier vindt u hier.

Wat moet u doen?

  1. Download het formulier ‘overeenkomst periodieke gift in geld’ op de website van de belastingdienst of op de website van de parochie. U kunt ook het secretariaat bellen om te vragen of ze u het formulier willen sturen (073-6130314).
  2. Vul het formulier twee keer in. Vul daarbij de volgende gegevens in: Parochie Heilige Johannes Evangelist te ‘s-Hertogenbosch. Onderteken beide exemplaren en stuur beide formulieren naar de parochie:

Parochie Heilige Johannes Evangelist
Choorstraat 1
5211 KZ
’s-Hertogenbosch

Denkt u eraan om voldoende   postzegels op de envelop te plakken? Dank u wel.

  1. De parochie vult de formulieren verder in en u ontvangt daarvan één exemplaar.
  2. Regel de overboekingen bij uw bank.
  3. Doe belastingaangifte en trek de gift af.

Wat betekent het voor u?

Stel, u schenkt per jaar Euro 200,- aan de parochie. Met een vijfjarige overeenkomst mag u dit bedrag aftrekken bij uw belastingaangifte. Valt u in het hoogste belastingtarief, dan krijgt u Euro 104,- terug van de belastingdienst. Een gift van Euro 200,- kost u dan uiteindelijk Euro 96,-. Op https://anbi.nl/calculator kunt u uw eigen voordeel berekenen. De parochie is geen culturele instelling.

Heeft u nog vragen?

U kunt contact opnemen met secretariaat  op nummer 073- 6130314 Of stuur een e-mail naar secretariaat@sintjandenbosch.nl

Guus Dankers

Penningmeester kerkbestuur