Het archief

februari 2020

Paus Johannes Paulus II terug in ’s-Hertogenbosch

9 februari 2020

Een fraai bronzen beeld en een bij­zon­dere relikwie van paus Johannes Paulus II is op zon­dag 9 februari 2020 inge­ze­gend in de Bossche ka­the­draal door pater Krzysztof Obiedziński SChr, pastoor van de Poolse pa­ro­chie van Bisdom ’s-Her­to­gen­bosch. In mei 1985 bezocht Paus Johannes Paulus II de stad ’s-Her­to­gen­bosch. Tijdens zijn bezoek aan de Sint-Jan wijdde hij …

Lees verder