Het archief

maart 2023

Pauselijk onderscheiden

31 maart 2023

Vandaag hebben onze parochianen Kees Pouw en Hans Ubink de Pauselijke Onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifici mogen ontvangen. Deze onderscheidingen zijn toegekend vanwege hun lange en zeer trouwe staat van dienst voor de parochies in de Bossche binnenstad en de Sint-Jan in het bijzonder. Beiden hebben vele verdiensten op diverse terreinen binnen de parochie. Hieronder …

Lees verder

Nieuwe hymne – Geroepen in zijn Naam

27 maart 2023

Bij gelegenheid van het zilveren priesterfeest van plebaan Vincent Blom heeft tekstschrijver en componist Chris Fictoor de hymne ‘geroepen in zijn Naam’ geschreven en getoonzet. De hymne brengt Johannes 1, 35-50 tot leven. Deze perikoop uit het evangelie van Sint-Jan beschrijft de roeping van de eerste leerlingen. Een hymne die goed past bij de viering …

Lees verder

Als pelgrim naar het Heilig Graf

12 maart 2023

Onder de titel “Als pelgrim naar het Heilig Graf” is tot eind maart een expositie te zien in de kooromgang van de Sint-Jan. Een expositie, vanuit de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem, over de kerk die gebouwd is op Golgota: de plaats waar Jezus is gekruisigd, gestorven en verrezen. De H. Grafkerk in …

Lees verder

Kruisweg in de Veertigdagentijd

12 maart 2023

In de Veertigdagentijd wordt iedere vrijdag om 12.00 uur de kruisweg gebeden. Dit jaar zijn we opnieuw uitgenodigd mee te trekken langs de staties van de kruisweg in de Sint-Jan. Door gebed en zang overwegen we het lijden en sterven van onze Heer. Daarbij mogen wij het lijden, de zorgen en het verdriet van onze wereld …

Lees verder