Pauselijk onderscheiden

Vandaag hebben onze parochianen Kees Pouw en Hans Ubink de Pauselijke Onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifici mogen ontvangen. Deze onderscheidingen zijn toegekend vanwege hun lange en zeer trouwe staat van dienst voor de parochies in de Bossche binnenstad en de Sint-Jan in het bijzonder. Beiden hebben vele verdiensten op diverse terreinen binnen de parochie. Hieronder kunt van beide gedecoreerden lezen wat ze allemaal doen of hebben gedaan.

Een welgemeend proficiat voor de beide gedecoreerden!

parochielogo300

Toekenning pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice aan de heer Kees Pouw vanwege zijn bijzondere verdiensten voor de parochiegemeenschap H. Johannes Evangelist

De heer Kees Pouw is circa 30 jaar een van de meest trouwe en waardevolle vrijwilligers en kerkgangers van de parochiegemeenschap H. Johannes evangelist. Hij heeft inmiddels de leeftijd van 76 jaar bereikt en is nog steeds actief binnen de kerkgemeenschap Sint-Jan met diverse taken.

Vanaf 1994 was Kees actief als vrijwilliger in de Sint-Jacobskerk aan de Hinthamerstraat. Toen deze kerk in 2002 aan de eredienst werd onttrokken, maakte hij de overstap naar de Sint-Jan.

In de Sint-Jan is aan hem sindsdien de functie van acoliet toevertrouwd. Als zodanig is hij elke zondag op en naast het altaar een vertrouwd figuur in de Sint-Jan en ook tijdens weekdagen ontbreekt hij niet tijdens de H. Mis.
Kees heeft ook de jeugdige misdienaars  in opleiding onder zijn hoede, die hij met veel begrip en geduld wegwijs maakt om de priester te dienen tijdens de vieringen.
Daarnaast is hij betrokken bij de jaarlijkse actie kerkbalans en heeft vele jaren voor de kerkledenadministratie gezorgd.

In 2000 ontving hij de zending van pastoraal assistent. Een functie die hij inmiddels heeft  neergelegd. Kees is coördinator van de gebedsgroep van de ‘Eerste Vrijdag van de maand’ en contactpersoon voor de jaarlijkse Stille Omgang in Amsterdam.

Daarnaast vervult Kees ‘achter de schermen’ nog diverse functies. Als vrijwilliger is hij daardoor dagelijks (en soms wel fulltime) actief voor de Sint-Jan.

parochielogo300

Toekenning pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice aan de heer Hans Ubink vanwege zijn grote verdiensten voor de parochiegemeenschap H. Johannes Evangelist.

De heer Hans Ubink begon zijn kerkelijke loopbaan als koster in de voormalige Sint-Pieterskerk te ’s-Hertogenbosch.

Maar van jongs af aan kon Hans vanuit huis de imponerende Sint-Jan al zien. Toen is zijn adoratie voor de Sint-Jan ontstaan en als tiener hielp hij plebaan Van Susante het middeleeuws lijdensaltaar aanlichten, een van de pronkstukken van onze kathedraal.
Hans beschouwt het als een voorrecht om voor de Sint-Jan als vrijwilliger werkzaam te zijn.
Elke dag geniet hij van de Sint-Jan en dat straalt hij ook duidelijk uit en dat werkt aanstekelijk voor zijn collega vrijwilligers en kerkbezoekers.

Hans Ubink is ruim 40 jaar een waardevolle vrijwilliger en kerkganger van de parochiegemeenschap H. Johannes evangelist waarvoor hij zich dagelijks enthousiast
en met trots inzet. Hans is al vele jaren gastheer in de Sint-Jan en als zodanig heet hij alle kerkbezoekers welkom en geeft op vragen over de kunstschatten e.d.  uitgebreid en enthousiast uitleg. Tevens houdt hij een oogje in het zeil voor rust en ingetogenheid in de kerk op een milde en vriendelijke wijze.

Hans is daarnaast één van de initiatiefnemer van de zogenaamde ”koper- en zilver poetsgroep” en een zeer actief lid. Elke vrijdagochtend is een groepje van vier personen bezig het koper en zilver te poetsen onder deskundige begeleiding.

Daarnaast is Hans hulpkoster en is geen moeite hem te veel om waar nodig actief beschikbaar te zijn. Men hoeft nimmer tevergeefs een beroep op hem te doen.