Kruisweg in de Veertigdagentijd

In de Veertigdagentijd wordt iedere vrijdag om 12.00 uur de kruisweg gebeden. Dit jaar zijn we opnieuw uitgenodigd mee te trekken langs de staties van de kruisweg in de Sint-Jan. Door gebed en zang overwegen we het lijden en sterven van onze Heer. Daarbij mogen wij het lijden, de zorgen en het verdriet van onze wereld en ons eigen leven voegen.

We hopen dat velen zich op de vrijdagen in de Veertigdagentijd aansluiten bij het bidden van de kruisweg.  Aansluitend volgt om 12.30 uur de viering van de Eucharistie. Na deze H. Mis is er gelegenheid de relikwie van de Heilige Doorn te vereren.