Het archief

september 2023

Stichting Gast – Vechel opgericht

25 september 2023

Maandag 24 september is de onlangs opgerichte Stichting Gast – Vechel officieel van start gegaan. Deze stichting is ontstaan vanuit de familie Gast, een rechtstreekse afstamming van de broer van de Heilige Leonardus Vechel. De familie Gast bezit vele zaken die verband houden met Leonardus. Naast een miskelk, een reliekhouder, een schilderij ook een authentieke …

Lees verder

Aanmelden 1e H. Communie

18 september 2023

Met de aanvang van een nieuw schooljaar komt ook de voorbereiding op de Eerste H. Communie en het H. Vormsel weer in zicht. De voorbereiding op de Eerste Communie start in november. De vormselvoorbereiding gaat volgend voorjaar van start. Binnenkort komt daar meer informatie over. Aanmelden voor Communie en Vormsel is nu reeds mogelijk: secretariaat@sintjandenbosch.nl

Lees verder

Diaken Wilchard Cooijmans gepresenteerd

3 september 2023

Nadat de parochie vorige week zondag in dankbaarheid afscheid heeft genomen van diaken Vladimir Palte vanwege zijn emeritaat, mochten wij de eerste zondag van september zijn opvolger verwelkomen: diaken Wilchard Cooijmans. In beide H. Missen werd hij door de plebaan gepresenteerd aan de parochiegemeenschap en werd de bisschoppelijke benoemingsbrief voorgelezen. Diaken Cooijmans verzorgde de verkondiging …

Lees verder

Mantels van Maria – Open Monumentendag

1 september 2023

De Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch draagt door het jaar heen in een vast ritme een zevental mantels, welke, als ze niet gedragen worden, veilig zijn opgeborgen in een kluis. De Sint-Jan haakt, in samenwerking met De Broederschap van Onze Lieve Vrouw van Den Bosch, dit jaar in op het evenement Open Monumentendag door …

Lees verder