Stichting Gast – Vechel opgericht

Maandag 24 september is de onlangs opgerichte Stichting Gast – Vechel officieel van start gegaan. Deze stichting is ontstaan vanuit de familie Gast, een rechtstreekse afstamming van de broer van de Heilige Leonardus Vechel.

De familie Gast bezit vele zaken die verband houden met Leonardus. Naast een miskelk, een reliekhouder, een schilderij ook een authentieke martelaarsakte van Leonardus en de overige achttien Martelaren van Gorcum. Ook een biecht-akte met de handtekening van Leonardus is nog steeds in bezit van de familie. Om te voorkomen dat deze waardevolle zaken bij vererving uiteen vallen heeft de familie Gast een stichting opgericht waarin al deze herinneringen aan de familie-heilige worden samengebracht.

De stichting zal dit alles in bruikleen overdragen aan de parochie van de Sint-Jan. Naast drie familieleden maakt de plebaan, op grond van zijn ambt, deel uit van dit bestuur. De oprichtingsvergadering vond plaats in de plebanie onder het toeziend oog van de Heilige Leonardus Vechel.

De voorzitter van de stichting Leo(nardus) Gast kreeg bij deze gelegenheid de uit 1874 daterende ereketen omgehangen die oorspronkelijk aan de Broederschap van de Heilige Leonardus Vechel toebehoorde. De stichting Gast – Vechel treedt nu in die voetsporen en hoopt de vereniging van Leonardus levend te houden.