Diaken Wilchard Cooijmans gepresenteerd

Nadat de parochie vorige week zondag in dankbaarheid afscheid heeft genomen van diaken Vladimir Palte vanwege zijn emeritaat, mochten wij de eerste zondag van september zijn opvolger verwelkomen: diaken Wilchard Cooijmans.

In beide H. Missen werd hij door de plebaan gepresenteerd aan de parochiegemeenschap en werd de bisschoppelijke benoemingsbrief voorgelezen. Diaken Cooijmans verzorgde de verkondiging en assisteerde, samen met diaken Tim Bangert, de beide Eucharistievieringen. Aan het eind van de hoogmis overhandigde de plebaan aan diaken Wilchard Cooijmans een legpuzzel van de Sint-Jan om deze zo beter te leren kennen. Aansluitend was er een geanimeerd samenzijn bij de Bouwloods waar velen met de nieuwe diaken en zijn gezin kennis maakten.

Wij wensen diaken Wilchard Cooijmans veel vreugde en zegen bij zijn dienstwerk in onze parochie.