Mantels van Maria – Open Monumentendag

De Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch draagt door het jaar heen in een vast ritme een zevental mantels, welke, als ze niet gedragen worden, veilig zijn opgeborgen in een kluis. De Sint-Jan haakt, in samenwerking met De Broederschap van Onze Lieve Vrouw van Den Bosch, dit jaar in op het evenement Open Monumentendag door deze mantels van Maria tentoon te stellen voor het publiek. De expositie loopt van 8 september 2023 vanaf 13.30 uur tot en met 10 september 17.00 uur.

Bij de opening van de expositie ontvangen Plebaan Vincent Blom en Proost Ruud Dirriwachter uit handen van de auteurs Robbie Dell’Aira en Monique van Dongen het boekje ‘Mantels van de Zoete Moeder – jaarcyclus’. Dit boekje is tijdens expositie te koop in de winkel in de Sint-Jan voor 2 euro, waar ook een eerder boekje over de totstandkoming van de nieuwste Schutsmantel van de Broederschap te koop is van Jan Peter van Muilwijk van 2,50 Euro. In gezamenlijkheid zijn beide boekjes met korting te koop voor 5 Euro.

De mantels worden tentoongesteld in het Zuidertransept vlakbij de Doopkapel. Bij de mantels bevinden zich kaartjes met toelichtingen en op diverse tijden zijn er leden van De Broederschap in vol ornaat aanwezig om uitleg te geven over de jaarcyclus van de mantels, de tradities rondom de Zoete Moeder en de geschiedenis van de Bossche Mariaverering. 

De tradities rondom de Zoete Moeder zijn aangemeld bij het Immaterieel Cultureel Erfgoed als netwerk vanuit de Broederschap. Met deze melding als netwerk signaleert De Broederschap van Onze Lieve Vrouw haar bijzondere traditie als melder. De Broederschap gaat nu verder actief aan de slag om te komen tot de landelijke wederzijdse erkenning om de status van “inventaris” te bereiken.  In 2024 hoopt de Broederschap dit nader te concretiseren.

Openingstijden Sint-Jan: dagelijks van 9.00 uur tot 17.00 uur

Vieringen in het Open Monumentenweekend:

  • zaterdag 8.30 uur en 12.30 uur
  • zondag 10.00 uur en 12.00 uur