Paus Johannes Paulus II terug in ’s-Hertogenbosch

Een fraai bronzen beeld en een bij­zon­dere relikwie van paus Johannes Paulus II is op zon­dag 9 februari 2020 inge­ze­gend in de Bossche ka­the­draal door pater Krzysztof Obiedziński SChr, pastoor van de Poolse pa­ro­chie van Bisdom ’s-Her­to­gen­bosch.

In mei 1985 bezocht Paus Johannes Paulus II de stad ’s-Her­to­gen­bosch. Tijdens zijn bezoek aan de Sint-Jan wijdde hij het nieuwe altaar. Johannes Paulus is nu terug­ge­keerd naar de Bossche ka­the­draal. Het beeld is gemaakt door kunste­naarsechtpaar Bremers uit Helvoirt.