Pasen in de Sint-Jan

In de nacht van zaterdag op zondag vierden wij de Paaswake. In een donkere kathedraal werd aan een nieuw vuur de paaskaars ontstoken. Lumen Christi, Licht van Christus. De machten van dood en duisternis zijn overwonnen. Christus leeft en wij mogen leven met Hem. In Paaswake werd ook het nieuwe doopwater gezegend en op plechtige wijze ee Eucharistie gevierd nadat allen de beloften van hun doopsel hadden hernieuwd.

Op Paasmorgen vierden we tweemaal op feestelijke wijze de Eucharistie. Bijna ononderbroken klonk in de gezangen van de Schola Cantorum het ‘Alleluia’. De vreugde van de verrijzenis is bezongen en gevierd. Een Zalig Pasen voor u allen.