Goede Vrijdag in de Sint-Jan

Het lijden en sterven van de Heer is op een tweetal momenten herdacht. Om 15.00 uur, het stervensuur van Christus is de liturgie van Goede Vrijdag gevierd met de gezongen Latijnse passie van de evangelist Johannes, de uitgebreide voorbede en het plechtige binnendragen van het kruis. Na de kruisverering werd de liturgie afgesloten met het uitreiken van de H. Communie: het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegdraagt.

In de avond van Goede Vrijdag werd de kruisweg gebeden. Lopend langs de staties werd het lijden en sterven van Jezus overwogen. Ook dit jaar hadden de Eerste Communicantjes een actieve rol in de kruisweg.

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U omdat Gij door uw Heilig Kruis de wereld hebt verlost.