Witte Donderdagviering

In de avond van Witte Donderdag vierden we het begin van het Paastriduüm.

Op Witte Donderdag viert de Kerk de instelling van de Eucharistie door Jezus tijdens de viering van het Joodse Paasmaal. In nauwe verbondenheid hiermee vieren we de instelling van het priesterschap. De voetwassing van Jezus aan de tafel van het Laatste Avondmaal is de instelling van het gebod van de naastenliefde.

Tijdens de plechtige Avondmis heeft de bisschop van een aantal gelovigen de voeten gewassen. Onder hen een aantal nieuwe katholieken en een aantal jongeren die zich op de doop en/of het vormsel voorbereiden.

Aan het einde van de viering werd de ciborie met Ons Heer overgebracht naar de Sacramentskapel alwaar velen waken en bidden in deze Hof van Olijven.