Erfstukken Heilige Leonardus Vechel

De vorig jaar opgerichte Stichting Gast-Vechel heeft vanmiddag een aantal zaken die verband houden met de Heilige Leonardus, in langdurige bruikleen overgedragen aan de parochie van de Sint-Jan.

De leden van de familie Gast, die in rechte lijn afstammen van de broer van Leonardus, hebben niet alleen het initiatief tot genoemde Stichting genomen, maar ook besloten om een aantal religieuze zaken in bruikleen over te dragen aan onze parochie. Het betreft een perkamenten boek met daarin de martelaarsakten van Leonardus en zijn 18 medemartelaren, en reliekhouder, een miskelk, een schilderij en een door de Heilige Leonardus ondertekende biechtverklaring. Dat is een heel bijzonder document.

In de loop van de tijd krijgen deze zaken hun definitieve plaats in de Sint-Jan. Het bestuur van de Stichting Gast-Vechel bestaat uit enkele familieleden van de familie Gast. De plebaan van de kathedraal maakt op grond van zijn ambt deel uit van het bestuur terwijl de secretaris van het kerkbestuur, Sebastiaan Roes, als adviseur het bestuur ter zijde staat.
We hopen dat door het werk van de stichting de geestelijke en materiële erfenis van Leonardus Vechel verder wordt gedragen. Geboren in de Postelstraat en gedoopt in de Sint-Jan is en blijft deze Heilige onlosmakelijk met ons verbonden.