Eerste H. Communie

Zondag 7 april deden twaalf kinderen uit onze parochie hun Eerste Heilige Communie. In een feestelijke viering van de Eucharistie, met zang van de Schola Puerorum en de Schola Iuventatis, mochten de Communicantjes na een lange periode van voorbereiding voor het eerst volledig deelnemen aan de Eucharistie. Een bijzonder en groots moment.

Aan het einde van de viering sprak de plebaan een dankwoord uit voor Dorieke die na zeer vele jaren haar taken voor de Eerste Communie voorbereiding beëindigde. We zijn haar dankbaar voor de trouwe inzet.