Het archief

Titus Brandsma

22 september 2022

Op 15 mei 2022 heeft paus Franciscus de priester Titus Brandsma heilig verklaard. Zondag 22 mei heeft hiervoor in onze Sint-Janskathedraal een dankviering plaatsgevonden.

Lees verder

Kijk de Sint-Jan

22 september 2022

Onder dat motto staan we stil bij bijzondere beelden in de Bossche kathedraal. Onze eerste stop is de Pieta. Maria, de Moeder van Smarten. Ook voor ons wil Maria een voorspraak zijn op onze levensweg. In deze veertigdagentijd bidden we om de voorspraak van de Moeder van Smarten voor de bevolking van Oekraïne en voor …

Lees verder

De kruisweg

7 april 2022

In ieder Rooms Katholiek kerkgebouw vind je een kruisweg. In veertien staties wordt de lijdensweg van Jezus uitgebeeld. In de veertigdagentijd, en bijzonder de vrijdagen, trekken de gelovigen biddend langs deze staties. Het actuele lijden in de wereld en in ons persoonlijk leven dragen we in verbondenheid met Jezus Christus. We doen dat in het …

Lees verder

Venster Pasen

6 april 2022

We bereiden ons voor op het Paasfeest. We vieren de kern van het christelijk geloof: het sterven en de verrijzenis van Jezus Christus. in het zuidertransept van de kathedraal komt dit tot leven in het fraaie en kleurrijke venster. Moge dit venster onze blik richten op Pasen.

Lees verder

De Kathedraalschool geloofsvorming

4 april 2022

Gods liefde leren leven. Onder dit motto is in oktober 2021 de kathedraalschool van start gegaan. Naast de liturgie en de diaconie is de geloofsvorming of catechese een belangrijk onderdeel van het katholieke geloof. Catechetische scholing is erop gericht dat het geloof van de mensen uitgroeit tot een levend, bewust en werkdadig geloof. Dit gebeurt door het toelichten van de H. Schrift en de Traditie (Christus Dominus, nr 14).

Lees verder

Onthulling mantel van de Zoete Moeder

4 april 2022

Tallozen waren tijdens de coronapandemie op zoek naar bescherming; velen zochten die in de Sint-Janskathedraal, bij het beeld van de Zoete Moeder. Ook in vroeger tijden werd Maria bij epidemieën aangeroepen ter bescherming: al eeuwenlang staat zij symbool voor troost, zorg, bescherming en hoop.

Lees verder

Bijzondere kruisweg in de Sint-Jan

25 juli 2021

Met Pasen is in de St. Jan van ’s-Hertogenbosch DICX Kruisweg te zien. Dick Evers bestudeert al jaren het lijdensverhaal, de persoon van Jezus Christus (zoon van God) en de staties van de Kruisweg. Hij verbleef hiervoor een paar keer per jaar in een klooster, met name in Monastère de Chevetogne (B) en Abdij Sint-Benedictusberg …

Lees verder