Het archief

Franciscus van Sales

26 september 2022

In 2022 is het 400 jaar geleden dat de heilige Franciscus van Sales overleed. Franciscus was bisschop van het door de Reformatie verscheurde bisdom Genève. Hij investeerde in een gedegen intellectuele en spirituele vorming van zijn priesters en een grondige catechese van de gelovigen. Zijn gedrukte publicaties verschenen periodiek en worden beschouwd als de eerste …

Lees verder

Titus Brandsma

26 september 2022

Leden van de Nederlandse Karmelorde geven twee bezinningsavonden over de in mei 2022 heilig verklaarde Titus Brandsma. In de jaren van het Naziregime kwam hij op voor recht, gerechtigheid en vrijheid. Hij keerde zich tegen de deportatie van joden en ijverde voor een vrije pers in jaren van onderdrukking. Hij overleed in juli 1942 in …

Lees verder

Titus Brandsma

22 september 2022

Op 15 mei 2022 heeft paus Franciscus de priester Titus Brandsma heilig verklaard. Zondag 22 mei heeft hiervoor in onze Sint-Janskathedraal een dankviering plaatsgevonden.

Lees verder

Kijk de Sint-Jan

22 september 2022

Onder dat motto staan we stil bij bijzondere beelden in de Bossche kathedraal. Onze eerste stop is de Pieta. Maria, de Moeder van Smarten. Ook voor ons wil Maria een voorspraak zijn op onze levensweg. In deze veertigdagentijd bidden we om de voorspraak van de Moeder van Smarten voor de bevolking van Oekraïne en voor …

Lees verder

De kruisweg

7 april 2022

In ieder Rooms Katholiek kerkgebouw vind je een kruisweg. In veertien staties wordt de lijdensweg van Jezus uitgebeeld. In de veertigdagentijd, en bijzonder de vrijdagen, trekken de gelovigen biddend langs deze staties. Het actuele lijden in de wereld en in ons persoonlijk leven dragen we in verbondenheid met Jezus Christus. We doen dat in het …

Lees verder

Venster Pasen

6 april 2022

We bereiden ons voor op het Paasfeest. We vieren de kern van het christelijk geloof: het sterven en de verrijzenis van Jezus Christus. in het zuidertransept van de kathedraal komt dit tot leven in het fraaie en kleurrijke venster. Moge dit venster onze blik richten op Pasen.

Lees verder

De Kathedraalschool geloofsvorming

4 april 2022

Gods liefde leren leven. Onder dit motto is in oktober 2021 de kathedraalschool van start gegaan. Naast de liturgie en de diaconie is de geloofsvorming of catechese een belangrijk onderdeel van het katholieke geloof. Catechetische scholing is erop gericht dat het geloof van de mensen uitgroeit tot een levend, bewust en werkdadig geloof. Dit gebeurt door het toelichten van de H. Schrift en de Traditie (Christus Dominus, nr 14).

Lees verder