De kruisweg

In ieder Rooms Katholiek kerkgebouw vind je een kruisweg. In veertien staties wordt de lijdensweg van Jezus uitgebeeld. In de veertigdagentijd, en bijzonder de vrijdagen, trekken de gelovigen biddend langs deze staties. Het actuele lijden in de wereld en in ons persoonlijk leven dragen we in verbondenheid met Jezus Christus. We doen dat in het geloof dat iedere kruisweg zijn voltooiing vindt in Pasen.