Kijk de Sint-Jan

Onder dat motto staan we stil bij bijzondere beelden in de Bossche kathedraal. Onze eerste stop is de Pieta. Maria, de Moeder van Smarten. Ook voor ons wil Maria een voorspraak zijn op onze levensweg. In deze veertigdagentijd bidden we om de voorspraak van de Moeder van Smarten voor de bevolking van Oekraïne en voor allen die lijden onder het geweld van oorlog.