Het archief

Vendelgroet aan de jarige Sint-Jan

19 juni 2022

Op zondag 26 juni 2022 brengen ruim 250 gildebroeders- en zusters die zijn aangesloten bij de Noord-Brabantse Federatie Schuttersgilden (NBFS) een vendelgroet aan de Sint-Jan van ’s-Hertogenbosch die dit jaar haar achtste eeuwfeest viert. Vanouds is er een sterke band tussen het gildewezen en de Kerk. De kathedraal vervult daarbij de rol van Moederkerk voor …

Lees verder