Vendelgroet aan de jarige Sint-Jan

Op zondag 26 juni 2022 brengen ruim 250 gildebroeders- en zusters die zijn aangesloten bij de Noord-Brabantse Federatie Schuttersgilden (NBFS) een vendelgroet aan de Sint-Jan van ’s-Hertogenbosch die dit jaar haar achtste eeuwfeest viert.

Vanouds is er een sterke band tussen het gildewezen en de Kerk. De kathedraal vervult daarbij de rol van Moederkerk voor alle Noordbrabantse Schuttersgilden. Dit komt tot uitdrukking in de meimaand, bij viering van de jaarlijkse hoofdliedendag en bij tal van diocesane plechtigheden. 

Vanwege de band tussen gilden en de Bossche kathedraal komt een grote deputatie van de gilden op zondag 26 juni naar ’s-Hertogenbosch. 

Om 10.00 uur is de intocht van de gilden in de Sint-Jan. Aansluitend is er een feestelijke Eucharistieviering. Na de viering verzamelen de gilden zich op de Parade om een massale vendelgroet te brengen aan de jarige kathedraal. Na afloop wordt, volgens goede traditie, door de gildebroeders- en zusters een toost uitgebracht met de erewijn. 

Bijzondere eregasten zijn mevrouw Adema, Commissaris van de Koning en de heer Rüpp, burgemeester van Uden en Kamerheer van Zijne Majesteit de Koning in Brabant.

(de foto is van 30 mei 2019 in de tuin van de kathedraal – Wim Koopman)