Het archief

Beeld H. Titus ingezegend

27 juli 2022

Na een plechtige Eucharistieviering met als hoofdcelebrant prior-provinciaal van de Nederlandse Karmelieten, pater Huub Welzen, is het nieuwe beeld van H. Titus Brandsma in de kooromgang ingezegend. Het beeld van Titus Brandsma is aan de parochie van de Sint-Jan geschonken naar aanleiding van zijn heiligverklaring op 15 mei 2022. De schenkers wensen anoniem te blijven. …

Lees verder

Beeld van Titus Brandsma gearriveerd

25 juli 2022

De Sint-Janskathedraal is nog een beeld rijker. Maandagmiddag 25 juli arriveerde een nieuw beeld van de onlangs heilig verklaarde pater Titus Brandsma. Het beeld is vervaardigd door de kunstenaar Jean Bremers uit Helvoirt. Hij, en zijn in 2020 overleden vrouw, maakten eerder het beeld van Johannes Paulus II en het reliëf van Don Bosco. In …

Lees verder

Paus Johannes Paulus II terug in ’s-Hertogenbosch

9 februari 2020

Een fraai bronzen beeld en een bij­zon­dere relikwie van paus Johannes Paulus II is op zon­dag 9 februari 2020 inge­ze­gend in de Bossche ka­the­draal door pater Krzysztof Obiedziński SChr, pastoor van de Poolse pa­ro­chie van Bisdom ’s-Her­to­gen­bosch. In mei 1985 bezocht Paus Johannes Paulus II de stad ’s-Her­to­gen­bosch. Tijdens zijn bezoek aan de Sint-Jan wijdde hij …

Lees verder