Het archief

Nieuwe misboekjes

3 januari 2023

Vanaf 2023 zullen we voor de liturgie met nieuwe standaard misboekjes gaan werken en maken we niet langer gebruik van de wekelijkse misboekjes van Gooi & Sticht. De nieuwe misboekjes bevatten de liturgische gebeden en voor de lezingen en speciale gezangen in het weekend maken we gebruik van een inlegvel. Op zondag 8 januari vieren …

Lees verder

Palmpasenviering met de Communicanten

10 april 2022

Dit jaar kunnen we de vie­rin­gen van de Goede Week en Pasen weer fysiek in de kerk vieren. Op zon­dag 10 april 2022 werd in de Sint-Jans­kathe­draal te ’s-Hertogen­bosch weer de tra­di­tio­nele Intocht met Palmpaasstokken gehou­den met de kin­de­ren die zich voor­be­rei­den op hun Eerste Heilige Communie.

Lees verder