Het archief

Webinar: ‘Hoopvol op weg naar een synodale Kerk’

14 november 2022

Het Netwerk Katholieke Vrouwen, de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) en het bisdom van ’s-Hertogenbosch bieden op 7 december 2022 van 19.00 tot 21.00 uur een webinar aan met als titel ‘Hoopvol op weg naar een synodale kerk’. Voorafgaand aan het webinar worden om 19.00 uur de vespers gebeden in de kathedrale basiliek van Sint-Jan in …

Lees verder