Eerste communie, verdieping

Na de doop is de Eerste Heilige Communie de tweede belangrijke stap die kinderen zetten op de weg van het geloof. De eerste deelname aan de Eucharistie (de Mis) is het tweede sacrament dat kinderen ontvangen.

Wat is de heilige Communie? 

Met Communie bedoelen we: het ontvangen van het Brood van Jezus. Tijdens de laatste maaltijd met zijn vrienden, nam Jezus brood, dankte zijn Vader, brak het en gaf het aan zijn vrienden. Hij zei: ‘Neem en eet. Dit brood is mijn lichaam, voor jullie gegeven.’ Zo wil Jezus bij ons zijn. In de heilige Mis vieren we dit geheim, en ontvangen we de Communie. 

De Eucharistie (de heilige Communie) is dé plaats waar we Jezus mogen ontmoeten en in ons leven ontvangen.

Samen met u bereiden we de kinderen voor 

We bereiden kinderen vanaf groep 4/5 (als ze 7 jaar zijn) voor op deze Eerste Heilige Communie. Dat doen we samen met u, de ouders. Tijdens de voorbereiding leren de kinderen Jezus beter kennen.  

Eerste communie