Broederschappen

In de Kathedrale Basiliek van Sint-Jan Evangelist zijn twee Broederschappen actief: de Broederschap van Onze Lieve Vrouw en de Aloude Broederschap van het Hoog Heilig Sacrament.

De Broederschap van Onze Lieve Vrouw

Sint-Jan Den Bosch-De Zoete Moeder

De Broederschap van Onze Lieve Vrouw zorgt voor de Zoete Moeder, het onderhoud van haar kapel, de meimaand en de liturgie. Voor meer informatie zie: www.zoetelievevrouw.nl

De Aloude Broederschap van het Hoog Heilig Sacrament

De Aloude Broederschap van het Hoog Heilig Sacrament probeert de verering van het H. Sacrament te bevorderen door o.a. iedere derde zondag van de maand een broederschapsmis te houden.