Zilveren jubilaris

Vandaag vierde plebaan Vincent Blom te midden van zijn familie, vrienden en de parochiegemeenschap van de Sint-Jan zijn zilveren priesterfeest. De drie aan de kathedraal verbonden broederschappen, de Ridderorde van het Heilig Graf, het Sint-Jorisgilde en de Kikvorschen waren daarbij aanwezig. Dat gold ook voor Emeritus- Bisschop Hurkmans, de Commissaris van de Koning, mevrouw Ina Adema en Burgemeester Jack Mikkers.

Mgr. De Korte woonde deze dag in Den Haag de jaarlijkse Pausmis bij. Aan het begin van de plechtige hoogmis, met prachtige zang van de Schola Cantorum, werd een felicitatie van Mgr. De Korte voorgelezen.

Tijdens de viering werd een nieuwe hymne ten doop gehouden: ‘Geroepen in uw Naam’, van Chris Fictoor.

(fotoserie: Wim Koopman)