Zaligverklaringsproces Everardus Witte

De stichting die zich bezighoudt met het geestelijk nalatenschap van broeder Everardus Witte heeft in december 2023 een brief ontvangen vanuit Rome waarmee het zaligverklaringsproces van de broeder officieel hervat is.

Everardus Witte wordt geboren op 25 juli 1868 in Hoorn als Joannes (Jan) Witte. Tien jaar later verhuist het gezin naar Alkmaar. In november 1891 treed hij in Alverna in, in de orde van de minderbroeders franciscanen. In 1899 wordt hij portier in het klooster te Megen. Hij is daarnaast ook actief als kerkelijk kunstschilder. Verder wijdt hij zich volledig aan het gebed. In augustus 1929 raakt hij geblesseerd aan zijn voet bij een ongeluk met een ladder waardoor hij het portiersambt niet meer kan uitoefenen. Daardoor steekt hij nog meer tijd in het gebed. Toch blijven de mensen aan de poort naar hem vragen, soms voor advies, maar meestal voor zijn gebed of het gebed van alle broeders. “Ik weet iets beters”, zegt hij dan, “laten we er samen voor bidden!” Op 22 december 1950 ontmoet hij, na een kort ziekbed, zijn Schepper. Nu komen de mensen aan de kloosterpoort vragen of ze bij zijn graf mogen bidden. De devotie rond Everardus neemt alleen maar toe en in 1953 wordt besloten een grafkapel te bouwen, die in 1954 wordt geopend met de herbegraving van ‘t Bruurke.

In datzelfde jaar 1954 wordt het zaligverklaringsproces van ’t Bruurke van Megen geopend. In de jaren ’60 en ’70 is de tijdsgeest in Nederland echter zodanig, dat zo’n proces ‘duur’ en ‘overbodig’ wordt gevonden. Op verzoek uit Nederland wordt het proces in 1971 gepauzeerd. Het kapelbezoek neemt vanaf het begin van deze eeuw echter weer toe. Op verzoek van enkele vereerders en na hints hierop vanuit het bisdom ’s-Hertogenbosch werd besloten het proces weer van de pauzestand te halen. In 2022 en 2023 gingen de seinen hiervoor eerst bij de Nederlandse broeders en de internationale orde, en daarna ook bij het bisdom en tenslotte het Vaticaan op groen. Daarom is het proces weer officieel opgestart.

Gebedsverhoringen

In 1954 zijn er al 1.463 per briefkaart gemelde gebedsverhoringen verzameld. Ook aan het begin van de 21e eeuw komen er nog mensen om hun intenties aan ’t heilig Bruurke mee te delen, vaak door ze op een briefje te schrijven dat vervolgens in de mouw te stoppen van de beeltenis van Everardus, dat het grafmonument vormt in zijn grafkapel. Het bieden van hulp bij het kopen of verkopen van een woning, vragen rond gezondheid en veilige reizen, diploma’s en rijbewijzen van kinderen en kleinkinderen zijn meest voorkomende vragen aan deze als heilig beschouwde persoon.

Gebed

Heer,
wij zijn U dankbaar voor de genade
die U ons in broeder Everardus,
het heilig Bruurke,
gegeven heeft.
Hij was een man van gebed.
Geef ons op zijn voorspraak
wat wij U vragen
in de naam van Jezus Christus, uw Zoon.
Amen.

Zaligverklaringsproces

Eisen voor zaligverklaring zijn

  • de benoeming van twee theologisch deskundigen die gepubliceerde geschriften van Everardus onderzoeken. Omdat er van Everardus geen geschriften zijn, vervalt deze eis.
  • de benoeming van een geschiedkundige commissie die historische documentatie verzamelt van de faam van heiligheid en tekenen van de Dienaar Gods en daarover verslag maakt. Deze commissie is reeds benoemd door de bisschop.
  • de benoeming van een kerkelijke rechtbank die getuigen hoort over de faam van heiligheid en de tekenen van de Dienaar Gods; daarnaast ondervraagt zij de leden van de historische commissie. De rechtbank is ook al benoemd.

Plebaan Vincent Blom is aangesteld als bisschoppelijk gedelegeerde in de diocesane fase van het zaligverklaringsproces en uit dien hoofde is hij voorzitter van de kerkelijke rechtbank die de getuigen moet horen. De rechtbank houdt zitting in de plebanie.

Eerbiedwaardig

Formeel is het proces goedgekeurd door Rome en kan de stap gezet worden om broeder Everardus ‘eerbiedwaardig’ te laten verklaren. Voor een zaligverklaring is een officieel erkend wonder nodig; een wonder waarbij een medisch dossier aanwezig is en waarvan door een deskundige is gezegd dat het een onverklaarbare gebeurtenis is.

Verzoek om getuigenverklaringen

Zijn uw gebeden verhoord door het aanroepen van de hulp van Everardus Witte, stuur dan briefje of een e-mail aan het comité. Voor meer informatie kunt u terecht op de speciale website.

Everardus Wittekapel in Megen

Onderdeel van het klooster van de Minderbroeders Franciscanen in Megen is de grafkapel van Everardus Witte. De kapel is alle dagen van het jaar geopend voor het opsteken van een kaarsje en uw gebed waar u de hulp van ’t Bruurke van Megen voor in wilt roepen. De kapel is geopend van 9.00 tot 19.00 uur. Treft u de kapel toch dicht, dan kunt u gerust aanbellen bij het klooster.

Video

In ‘Everardus, de kruiwagen naar Onze Lieve Heer (2019)’ spreekt Jos Kruisbergen met Mgr. De Korte, Annemarie Bakkum – een nichtje van ‘t Bruurke, de bestuursleden Jozef Wissink, pr. en br. Loek Bosch ofm en enkele kunstenaars die deelnamen aan viering van Everardus’ 150ste geboortedag in 2018. De video is gemaakt door door Tweestromenland in Beeld en Geluid.