Vieringen Goede Week en Pasen

Op 10 april begint de Goede Week. In deze week vieren wij in verbondenheid met christenen over heel de wereld het lijden, sterven en verrijzen van Jezus Christus. Er zijn vele bijzondere vieringen en plechtigheden die ons voeren langs Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, de Paasnacht en het hoogfeest van Pasen.

De liturgie van de Goede Week en het Paasfeest is rijk. Dit komt tot uitdrukking in woorden en tekenen (symbolen) en door de grote schat van de kerkmuziek die in deze dagen weerklinkt in de kathedraal.

De bisschop van ’s-Hertogenbosch, Mgr. De Korte, is in de plechtigheden van de Goede Week en Pasen hoofdcelebrant. Met name op woensdagavond maakt de Sint-Jan haar functie van kathedraal bijzonder waar door de viering van de Chrismamis, dé diocesane viering bij uitstek.

Tijdens alle vieringen wordt de zang verzorgd door de Schola Cantorum ‘Die Sangeren Onzer Liever Vrouwen’ onder leiding van rector cantus Jeroen Felix. Organist is Véronique van den Engh.

Mede namens onze bisschop en de diakens Palte en Bangert wil ik u van harte uitnodigen om de Goede Week en het Paasfeest mee te vieren in de Kathedrale Basiliek van Sint-Jan.