Sint-Janspenning toegekend aan Huub Finkers

Vrijdag 7 oktober heeft Mgr. Gerard de Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch de erepenning van het bisdom toegekend aan Huub Finkers voor zijn grote en buitengewone verdiensten voor de kathedraal en daarmee voor het bisdom.

Dit jaar is Huub 80 jaar als vrijwilliger aan de Sint-Jan verbonden. Als veertienjarige begonnen en nog steeds, nu op een meer bescheiden wijze, verbonden met de Sint-Jan. Vele jaren was Huub de coördinator van de beroemde kerststal van de kathedraal.

Daarnaast was hij organisator van het afscheid van mgr. Bluyssen, de installatie en het afscheid van mgr. Ter Schure en de bisschopswijding van mgr. Hurkmans. Grote verdiensten had Huub Finkers bij de organisatie van het Pausbezoek aan Den Bosch en de Sint-Jan in 1985.

Deze en de talloze andere verdiensten waren voor de bisschop aanleiding de erepenning van het bisdom toe te kennen. Namens de bisschop heeft de plebaan, met een delegatie van het kerkbestuur, de onderscheiding overhandigd.