25 mei 2024

Priesterwijding

Op 25 mei 2024 zal Frits Hendriks de wijding tot priester ontvangen uit handen van de bisschop, Mgr. dr. G. de Korte. De wijdingsplechtigheid vindt plaats in de Kathedrale Basiliek Sint-Jan te ’s-Hertogenbosch om 10.30 uur. Hierop volgt een receptie in het Sint-Janscentrum.