Plechtige Eucharistie bij het achtste eeuwfeest

Zondag 4 september werd in een volle kathedraal de Eucharistie gevierd uit dankbaarheid bij het achtste eeuwfeest van de Sint-Jan.

De viering opende met de door Chris Fictoor gecomponeerde jubileumhymne ‘ Als wij uw Huis binnengaan’. Zowel de bisschop als de plebaan belichtte in hun woorden de Sint-Jan als een levend kerkgebouw waarin het geloof wordt doorgegeven. De Sint-Jan als thuis voor de Zoete Lieve Vrouw en de vele pelgrims. De Sint-Jan als kloppend hart van stad en bisdom.

Na afloop van de viering, in aanwezigheid van vele genodigden en prachtige zang van de Schola, was er een informeel samenzijn in de tuin van het Sint-Janscentrum.

De fotoserie werd weer gemaakt door Wim Koopman.