Pastorale zorg

Naast de gemeenschappelijke vieringen is er in onze parochie ook aandacht voor de individuele zorg en nabijheid. Naar het voorbeeld van Christus de Goede Herder willen de pastores mensen nabij zijn op verschillende terreinen. Dit kan zijn in de vorm van een gesprek op de plebanie maar ook bij u thuis. Huisbezoek is uiteraard ook mogelijk voor het verzorgen van sacramenten en zegeningen, zoals bijvoorbeeld een thuiszegen.

Bezoek voor alle leeftijden

Wilt u graag eens nader doorpraten over het geloof? Voelt u zich eenzaam? Bent u ernstig ziek of in diepe rouw? Of heeft u gewoon behoefte aan een luisterend oor? Dan kan een bezoek van iemand uit het Pastoraal team tot grote steun zijn. Dus heeft u behoefte aan pastorale steun? Laat het ons weten! Wij maken daar graag tijd voor vrij. Er zijn ook mensen die niet in staat zijn om zelf hulp te vragen. Juist voor hen kan een bezoek belangrijk zijn. Als u dit in uw omgeving signaleert, neem dan het initiatief. En laat het ons weten.

Communie thuisbrengen

Kunt u niet zelf naar de kerk komen? Maar wilt u toch graag thuis de Communie ontvangen? Neem dan contact op met het parochiesecretariaat: secretariaat@sintjandenbosch.nl of 073-6130314. U ontvangt dan de Communie thuis.

Ziekenzalving

Heeft u vragen heeft over de ziekenzalving? Neem dan via het parochiesecretariaat (secretariaat@sintjandenbosch.nl of 073-6130314) contact op met een van de leden van het Pastorale team. In overleg met u wordt een afspraak gemaakt. De ziekenzalving is het sacrament om de zieke te sterken en kracht te geven. Het wordt ook als steun ervaren voor de mensen om de zieke heen. Vaste onderdelen bij de ziekenzalving zijn samen bidden, handoplegging en zalving. Ook kan de heilige Communie worden ontvangen.

Sacrament van vergeving

Voelt het alsof u soms verloren loopt, op dood spoor? Loopt uw leven vast en gaat u dan gebukt onder uw eigen gebrokenheid. Voelt het alsof u tekort schiet tegenover God, uw naaste, uzelf? Tegenover de priester kunt u dat veilig zeggen.

De priester nodigt u uit om opnieuw te beginnen, hij bemoedigt u en geeft u misschien een goed advies. Ook stelt hij voor om als teken daarvan een daad te stellen of een gebed te bidden.

Lees hier meer over