Nicolaasicoon voor de Iconenkapel

Dinsdag 13 juni werd in aansluiting op de Middagmis een bijzondere icoon geplaatst in de Iconenkapel van de Sint-Jan. Een Georgiër die vorig jaar op familiebezoek was in Oss, bezocht de Bossche kathedraal en werd getroffen door de Iconenkapel. Voor hem onderstreepte deze kapel met z’n vele iconen de band tussen het Oosters en Westers Christendom. Hij besloot hierop een icoon van de H. Nicolaas te schenken aan de Iconenkapel van de Sint-Jan.

Vandaag bracht familie deze icoon vanuit Georgië naar ’s-Hertogenbosch. In aansluiting op de Eucharistie van 12.30 uur kreeg de icoon een plaats in de kapel en werd deze door de plebaan op plechtige wijze gezegend en bewierookt.

De H. Nicolaas is een zeer vereerde heilige, zowel in de Westerse als in de Oosterse Kerk. Vele iconen zijn aan hem toegewijd. Een verrijking van de kapel waar ook de H. Oliën voor de toediening van de sacramenten worden bewaard.