Liturgie en muziek

De Sint-Jan kent een lange liturgische en kerkmuzikale geschiedenis. We willen deze traditie doorgeven aan toekomstige generaties. De Sint-Jan wil een thuis zijn voor jong en oud.

‘Wie zingt, bidt dubbel’

Oorspronkelijk betekent het woord ‘liturgie’ een ‘publiek werk’, een ‘dienst uit naam van of ten gunste van het volk’. In de christelijke traditie betekent liturgie dat het Volk van God deelneemt aan het ‘werk van God’. De mens is beeld van God. Dat wordt in de liturgie zichtbaar gemaakt. Elke liturgische viering is een heilige handeling omdat ze het werk van Christus is.

Muziek speelt een belangrijke rol in de liturgie. De kerkmuziek is dienstbaar aan de liturgie. Kerkvader Augustinus zei het al: ‘wie zingt, bidt dubbel’. De kathedraal van ’s-Hertogenbosch kent een lange koortraditie, in 2024 750 jaar. De oude koorboeken van de Illustre Lieve Vrouwenbroederschap getuigen daarvan. In opdracht van deze broederschap zijn vele koorwerken voor de Sint-Jan gecomponeerd. Ook vandaag de dag wordt er nog steeds nieuwe kerkmuziek gecomponeerd voor de kathedraal.

Schola Cantorum Sint-Jan Den Bosch

De kathedraal van ’s-Hertogenbosch kent een lange koortraditie, in 2024 750 jaar. Ook vandaag de dag wordt er nog steeds nieuwe kerkmuziek gecomponeerd voor de kathedraal.

Schola Cantorum

Onder leiding van de rector cantus draagt de Schola Cantorum zorg voor de zang op zon- en feestdagen. Daarnaast verzorgt de Schola Cantorum de zang bij tal van diocesane en bisschoppelijke plechtigheden. Het repertoire is breed: gregoriaans, polyfoon, Latijn en Engels. Ook de Nederlandstalige kerkmuziek neemt een voorname plaats in.

Een opleidingsinstituut vormt kinderen en leidt hen op tot koorzanger van de schola. Zo wordt de oude koortraditie doorgegeven aan een volgende generatie.