Kerkwijding en Kermis

Gisteren, donderdag 25 augustus, vierden wij het feest van de verjaardag van de kerkwijding van onze Sint-Jan. Zondag 4 september om 11 uur gaan we dat op heel feestelijke en plechtige wijze vieren bij gelegenheid van het achtste eeuwfeest van de kathedraal.

Op de Parade en elders in de Bossche binnenstad vindt nu de kermis plaats. Het woord kermis is afgeleid van het woord kerkmis. Vanouds een volksfeest dat gevierd werd bij gelegenheid van de inwijding van een kerkgebouw. Bij de verjaardagen van de kerkwijding (of van de belangrijkste patroonheilige van stad of dorp) vond eveneens een kermis plaats. Kerkmis en kermis gaan hand in hand samen op. In ’s-Hertogenbosch vindt de jaarlijkse kermis nog steeds plaats rond de 25e augustus, het feest van de kerkwijding van de Sint-Jan.

Plebaan Vincent Blom bezocht rond het feest van de kerkwijding uiteraard ook de kermis, met de fraaie jarige op de achtergrond.

Voor iedereen nog mooie dagen gewenst.