Jubileumconcert

Zondag 2 oktober vond het bijzondere Jubileumconcert plaats. In aanwezigheid van onder andere de Commissaris van de Koning, de bisschoppen De Korte en Hurkmans en vele vertegenwoordigers uit de parochie, het bisdom en de samenleving, werd een muzikale reis gemaakt door een 800-jarige geschiedenis. Tara Bos belichtte in acht momenten de geschiedenis van de Sint-Jan en de Schola Cantorum zorgde daarbij steeds voor de juiste gezangen en motetten.

Alle aanwezigen werd gevraagd hun wens voor de jarige kathedraal aan papier toe te vertrouwen. Samen met de verhalen van 1 oktober worden deze voor 100 jaar bewaard in een verzegelde box.

Het concert werd afgesloten met de jubileumhymne van componist Chris Fictoor.

Na afloop was er een gezellig samenzijn in de tuin van de kathedraal. Hierbij zorgde Fanfare De Kikvorschen voor een goede sfeer.

Het concert is terug te zien op: Youtube Sint-Jan Den Bosch. (fotoserie: Wim Koopman)